En insikt har 16 års arbete med svårt sjuka patienter fört med sig: Man kan aldrig ta saker för givet. Nu är Ann Dalius Isenberg Örebros första specialistläkare inom palliativ, lindrande medicin.