Det har nu fastställts av högsta domstolen i landet.