Sedan polisutbildningen startade i Borås i år har det varit ett högt söktryck. – Vi ser att Borås varit en eftertraktad studieplats, säger Anna Lipkin, handläggare på Rekryteringsmyndigheten.