För närvarande är det många som söker sig till barnakuten vid Universitetssjukhuset i Örebro. Enligt barnläkare Jonas Ludvigsson är läget ganska ansträngt och han uppmanar vårdnadshavare att om läget inte är akut söka sig till 1177 och primärvården i första hand.