Antalet fall av covid-19 minskar inte längre i Skåne.