Läraren på en skola i Vänersborg ville vara snäll och lät åttonde- och niondeklassare köra hennes bil under lektionstid. Hon menar att eleverna fick ”ett positivt minne för livet".Nu har Skolinspektionen anmält kvinnan till lärarnas ansvarsnämnd och anser att hon ska få en varning.