River upp lag i New York – andra delstater kan tvingas foga sig.