Högskolan i Jönköping växer. Nu planerar man för ett nytt centrum för tandvård som man vill bygga vid Munksjöns strand framför Campus arena – bakgrunden är planerna på en helt ny tandvårdsutbildning.