Nu ska lärare bli bättre på att genomföra undervisning utomhus. Högskolan i Jönköping ska i vår samarbeta med naturskolan i Jönköping för att utveckla lärarnas förmåga på det området..