Antalet fall av TBE fortsätter att öka i Sverige – så även i Uppsala län. Flest fall av den fästingburna sjukdomen brukar konstateras under sensommaren.