Enligt Sundsvalls kommuns skoldirektör är en dubblering av sjukfrånvaron i grundskolorna inte något att tala om i det här läget. Däremot tycker han att det är spännande att se gymnasieelevernas närvaro på distansundervisningarna.