Inflationen stiger och det mer än väntat. I september låg inflationstakten på årsbasis, enligt måttet KPIF, på 2,5 procent, högre än ekonomernas snittprognos på 2,3 procent, enligt Reuters enkät. I augusti låg inflationen på 2,2 procent.(TT)