Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i september 2,5 procent, jämfört med 2,2 procent i augusti. Månadsförändringen var 0,5 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.(TT)