Försäljningen i den amerikanska detaljhandeln steg med 0,6 procent i mars, jämfört med månaden före, enligt siffror från landets handelsdepartement. Borträknat bilförsäljning steg detaljhandelns försäljning med 0,2 procent.(TT)