Det tuffa ekonomiska läget har väl knappast undgått någon. Nu väntas också en högre elräkning när Tekniska verken meddelar att nytt pris för elnätskunderna börjar gälla den 1 januari. Det handlar om en genomsnittlig höjning på 12,5 procent.