De hårda vindarna fortsätter att vina med stormen Jan är på väg att avta.