Länsstyrelsen i Västernorrland har strax under 3 000 förorenade områden registrerade – av dessa är 200 i den högsta eller näst högsta riskklassen. Och nya upptäckter görs – nu senast har det tidigare sågverket i Köja, Kramfors, undersökts.