Förra året dog drygt 1 000 personer i länet av hjärt- och kärlsjukdomar. Dalarna är ett av länen med störst hjärt-kärlsjuklighet i landet men de senaste fem åren har antalet döda minskat något. – Dalarna har legat högt i statistiken i flera decennier, men skillnaden mot övriga län har minskat något de senaste åren, säger Kristina Hambraeus, verksamhetschef på kardiologkliniken i Falun.