Det ökade antalet orosanmälningar gällande barn och unga kan innebära att individ- och familjeomsorgen behöver utöka personalen.