Japanbaggen, äppelflugan och plommonviveln hotar svenska trädgårdar. Hobbyodlare och trädgårdsägare uppmanas göra en insats för att stoppa dem innan de hinner orsaka stor förödelse. De tre insekterna är så kallade karantänskadegörare – insekter som kan