På senare år har älgstammen i Sverige och Östergötland minskat markant. Sedan 2012 har den halverats. Förra året sköts 1818 älgar i länet och i år väntas siffran bli ännu lägre.