Ett förbud mot tiggeri handlar inte, som vissa gjort gällande, om att förbjuda fattigdom eller att skjuta undan ansvar. Tvärtom underlättar det för hjälporganisationernas långsiktiga arbete med att förbättra romernas livssituation.