Antalet barn och unga som sökt sig till samtalsmottagningarna i Sörmland på grund av psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren. Hjärnforskaren Sissela Nutley menar att det kan bero på hur barn och ungdomars levnadsvanor ser ut idag med allt mindre sömn och mer skärmtid.