”Lever under samma villkor som resten av invånarna” • Över 100 FN-arbetare har dödats.