Bristen på sjuksköterskor har länge varit en stor utmaning inom vården. För att locka dem till länet erbjuder många av sjukhusen nyanställda bostadshjälp, visar en enkät som SVT har gjort.