På grund av Danmarks liberala syn på droganvändning tros landets narkotikarelaterade dödlighet ha minskat.Många svenskar känner sig därför säkrare i grannlandet och föredrar att bo på Danmarks gator – hellre än i sitt eget hem.– Här i Danmark hjälper man folk och lyssnar mer, säger missbrukaren Patrick till VICE.