Får status som kandidatländer för medlemskap i EU.