Möjligheten att han fälls är större denna gång – men ändå föga troligt.