Tillåtna fångsten halveras efter EU-beslut • Fiskare: ”Man kanske är för sent ute.”