En historisk EU-dag är att vänta då Ukraina och Moldavien kan ges status som kandidatländer till medlemskap.