Historieprofessorn och författaren Dick Harrison har grävt djupt i historien och kommit fram till slutsatser som kan ses som kontroversiella. – Kvänerna är ett folk som borde ha urfolksstatus i Sverige, säger han.