Vad krävs för att realisera hennes idéer om ett tempel?