Barnen på TechTensta fritidsgård lär sig digital teknik.