Ett Herkulesplan återinvigde idag den militära flygplatsens huvudlandningsbana i Karlsborg. Den togs ur bruk 2018 efter sprickbildningar. – Karlsborg är en för Försvarsmakten strategisk viktig flygbas, inte minst med tanke på den svåra säkerhetspolitiska situation som vi står inför, säger Malin Persson som är flottiljchef.