Många med intresse för litteratur och kultur, har sökt sig till Umeå för att ta del av aktuella ämnen som bland annat urfolks frihet och skogens roll.