Under flera år då har försvaret byggts upp igen på Gotland. Ett förband som hamnat lite i skuggan av satsningarna på P18 är hemvärnet.