Genom att ge utrikesfödd personal inom hemtjänsten språkträning ska kvaliteten på omsorgen öka samtidigt som det blir bättre gemenskap. Nu pågår den andra fasen i ett utbildningsprojekt där femtio anställda från Eskilstuna och Nyköping deltar.