Felix, 62, anklagas för att ha tagit 80 000 kr • Avskedas