Den målsättningen kan leda till ett misslyckande • Forskaren: Tänk på detta.