Den mystiska ryska satelliten Cosmos 2553 cirklar i en ovanlig omloppsbana ovanför många andra satelliter. Den påstås ha skjutits upp i forskningssyfte, men USA fruktar att Ryssland ska utveckla ett nukleärt antisatellitvapen. Enligt Hans Liwång, forskare på Försvarshögskolan, är det inte osannolikt att Cosmos 2553 är ett steg mot ett framtida rymdvapen.