Ellos-grundaren Olle Blomqvist blev inspelad i hemlighet. På bandupptagningar pratar han öppenhjärtligt om familjens dolda tillgångar i utländska stiftelser.– Det var en förmögenhetsöverföring kan man säga. Då slapp jag förmögenhetsskatt, säger Blomqvist på inspelningen.GT har tagit del av ljudupptagningarna som nu lagts fram som bevis i syskonens rättstvist om arvet.