Så jobbar poliserna i slutna rummet – där inte ens städare släpps in.