I sin soptunna hittade en granne till en gruppbostad i Göteborgsområdet sekretessbelagda dokument med namn och personnummer på brukare. Nu är händelsen lex Sarah-anmäld.