Innehållet i den kontroversiella lagen är ännu inte känt för Hongkongborna.