Att många idag handlar allt mer på nätet och får sina leveranser hemskickade innebär nya problem för de som bor i en bostadsrättsförening. Det märker Sveriges bostadsrättscentrum, SBC som hjälper bostadsrättsföreningar med frågor som rör boendet.