Det kan bli möjligt för Karlshamnsborna att beställa hem ett glas vin till maten via take away. Krisledningsnämnden ska nu utreda frågan till nästa nämndmöte.