Antalet dagar som människor är borta från jobbet på grund av psykisk ohälsa har ökat under hösten. Det visar den statistik som företaget Previa för. Previa som för statistik över 410 svenska företag med totalt 156 000 medarbetare har inte sett en liknande ökning någon tidigare höst.