På högstadieskolan Albäcksskolan i Hultsfred har man haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Därför har skolan nu infört ett nytt system med heltidsmentorer som gör att lärarna kan lägga all sin arbetstid på undervisning.