Locket på från tidigare befattningshavare och ministrar • Expert: Talande för hur riskabelt fallet kan vara.