I två fall har Helsingborgs stad dröjt med att erbjuda gruppbostäder i tid till funktionshindrade. Nu riskerar kommunen vite på sammanlagt 750 000 kronor.